ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

 •  Fabrika içinde yalnız dolaşmak güvenli olmadığı için refakatçi eşliğinde ve kendilerine imza ve kimlik kartı karşılığı verilen ziyaretçi kartı (HO … Ziyaretçi Kartı) takılarak dolaşılmalıdır.
 • Temel güvenlik kurallarına uyulması için refakatçi yardımcı olacaktır. Refakatçi uyarıları dikkate alınmalıdır.
 • Fabrikaya girişte ziyaretçilere verilen KKD malzemelerinin (çelik burunlu ayakkabı veya çarık, eldiven, baret, maske, gözlük vb.) yerine göre kullanımı zorunludur.
 • Ziyaretçiler, fabrika içinde belirtilen yaya yollarından yürüyecektir.
 • Dikkatin dağılmaması için iş dışında zorunlu olmadıkça operatörlerle konuşulmayacaktır.
 • Fabrika sahası; parça düşmesi, ezilme, sıkışma, elektrik çarpması gibi çeşitli risklertaşıdığından bu ekipmanlara kesinlikle dokunulmamalı, yük altından geçilmemelidir.
 • Fabrika içinde manevra halindeki forkliftlerin ve transpaletlerin yanına yaklaşılmamalı, özelliklebu araçların kör noktasından kesinlikle geçilmemelidir.
 • Sigara içmek için ayrılmış alanlar dışındaki bölgelerde (açık alanlar dâhil) sigara içilmemelidir.
 • İzin alınmadan fabrika sınırları içerisinde kesinlikle fotoğraf çekilmemeli ve video kaydıalınmamalıdır.
 • Fabrika açık ve kapalı alanlarında bulunan yazılı ve görsel bütün kurallara uyulmasızorunludur.
 • Acil bir durumda toplanma bölgesine gitmeli ve kendilerine refakat eden personelin yanındabeklemelidirler.
 • Fabrika çalışanları için geçerli olan tüm prosedür ve kurallar ziyaretçiler için de geçerlidir.