[:tr]

AR-GE

AR-GE

Hekimoğlu Döküm AR-GE Departmanında yürütülen çalışmalar;

– Müşteriden gelen ürün dataları Solidworks programı ile açılarak model dizaynı yapılır.
– CNC tezgâhlarımızda model imalatı ve maça sandıkları yapılarak döküm takımları hazırlanır.
– Ürün datalarının olmadığı durumlarda ve ürün geliştirme aşamasında tersine mühendislik yaparak 7 eksenli ÖLÇME KOLU VE ENTEGRE LASER TARAMA SİSTEMİ kullanılarak döküm dataları oluşturulur.
– Mühendislik çalışmalarında FMEA ve hatasızlaştırma (poka-yoke) öncelik verilir.

Kısa ve uzun vadede Stratejik Planlarımız ve yıllık bütçemiz doğrultusunda yatırımlarımız devam etmektedir. Son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarımız;

– Uzaktan Kontrollü Otomatik Döküm Potası
– Otomatik Aşılama Sistemi (MSI FOSECO)
– HWS Otomatik 4. Soğutma Hattı (Kalıp soğuma süresini arttırmak için)
– Kumlama Makinesi (8 türbinli askılı, 15 ton/h)

Maliyetlerin azaltılmasını sağlamak için proses ve ürün bazlı sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır;

– Proses Geliştirme, SMED (pattern yield),
– Model ve kalıp verimliliğinin artırılması,
– Taşlamada proses süresini uzatabilecek aşırı çapakların azaltılması,
– Fire oranlarının azaltılması,
– Enerji tasarrufu,
– OEE değerinin hedeflenen değere getirilmesi,
– Hat hızının artırılması
– Dış hata oranlarının azaltılması
– Maça yapım süresinin azaltılması

[:en]

R&D

R&D

Work carried out in Hekimoğlu Döküm AR-GE Department;

– The product data coming from the customers are opened with the Solidworks program and the model is designed.
– In our CNC machines we make model making and core boxes and casting tools are prepared.
–In the absence of product data and reverse engineering during the product development phase, casting datalies are created using the 7-axis MEASURING SOLUTION and INTEGRATED LASER SCANNING SYSTEM.
– FMEA and fault-tolerance (poka-yoke) are given priority in engineering studies.

Our investments in the direction of our Strategic Plans and our annual budget continue in short and long term. Our recent investments;

-Remote Controlled Automatic Casting Pot
-Automatic Immunization System (MSI FOSECO)
-HWS Automatic 4. Cooling Line (to increase mold cooling time)
-Sandblasting Machine (8 turbine hanger, 15 ton / h)

Process and product-based continuous improvement efforts are being undertaken to reduce costs;

– Process Development, SMED (pattern yield),
– Increase of model and mold efficiency,
– Reduction of excessive burrs that can extend the process time in the slag,
– Reduction of fire rates,
– Energy-saving,
– bringing the OEE value to the targeted value,
– Increase line speed
– Reduction of external error rates
– Reduction of spade construction time

[:de]

R&E

R&E

Arbeiten im Hekimoğlu Döküm AR-GE Department;

– Modelldaten werden erstellt, indem die Produktdaten des Kunden mit dem SolidWorks-Programm geöffnet werden.
– In unseren CNC-Werkbänken werden Modellbau- und Kernkästen hergestellt und Gusswerkzeuge hergestellt.
– In Ermangelung von Produktdaten und Reverse Engineering während der Produktentwicklungsphase werden Gießdaten mit der 7-Achsen-MESSLÖSUNG und dem INTEGRIERTEN LASERSCANNING-SYSTEM erstellt.
– FMEA und Fehlertoleranz (Poka-Yoke) haben in Ingenieurstudien Priorität.

Unsere Investitionen in Richtung unserer strategischen Pläne und unseres jährlichen Budgets werden kurz- und langfristig fortgesetzt. Unsere jüngsten Investitionen;

– Ferngesteuerter automatischer Gießtiegel
– Automatisches Immunisierungssystem (MSI FOSECO)
– HWS Automatic 4. Cooling Line (um die Abkühlzeit zu verlängern)
– Sandstrahlmaschine (8 Turbinenhänger, 15 t / h)

Prozess- und produktbasierte kontinuierliche Verbesserungsbemühungen werden unternommen, um Kosten zu reduzieren;

– Prozessentwicklung, SMED (Musterertrag),
– Steigerung der Modell- und Formeneffizienz,
– Reduzierung von übermäßigen Graten, die die Prozesszeit in der Schlacke verlängern können,
– Reduzierung der Feuerrate,
– Energieeinsparung,
– Bringen Sie den OEE-Wert auf den Zielwert,
– Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Linie
– Reduzierung der externen Fehlerraten
– Reduzierung der Spatenbauzeit

[:]
Menü