Çevre Politikamız

– Tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim sistemini etkin, verimli ve sürekli gelişim anlayışıyla, ilgili çevre mevzuatı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmak,
– Tüm çalışanların katılımı ile etkin, verimli bir çevre yönetim sistemi kurmak ve sürekli geliştirmek,
– Kendini sürekli geliştiren ve yaşanabilir sağlıklı bir çevre oluşturmak,
– Enerji ve su kullanımını azaltıp verimi arttırmak,
– Her türlü atık oluşumunu minimuma indirip geri dönüşebilen atıkları eleyip değerlendirmek, değerlendiremediklerimizi kanun ve mevzuatlar ışığında bertaraf etmek,
– Tehlikeli atık oluşumunu minimuma indirmek,
– Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek,
– Çalışanlarımıza güvenle çalışabilecekleri bir ortam sağlamak.