Hekimoğlu Döküm, bölgesinde lider konumda olan bir firma olarak, enerji tüketimini ve maliyetlerini ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırma çabası içindedir. Hekimoğlu Döküm; döküm, talaşlı imalat ve kataforezle ilgili tüm süreçlerde “insana ve yaşadığı çevreye” saygı ilkesini benimsemiştir. Bu perspektifte aşağıdakileri taahhüt etmekteyiz:

  • Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı.
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı.
  • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini.
  • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi.
  • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi.
  • Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı.