en   en   tr
Bizden Haberler

HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 14.07.2014 tarihinde saat  10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere  Kutlugün Köyü, Erzurum Yolu  5 .km. TRABZON adresinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

GÜNDEM                    :

 

1 –  Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2 –  Yönetim Kurulu’nca hazırlanan  Yıllık Faaliyet  Raporunun okunması ve  müzakeresi,

3 –  Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 –  Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5–   2013 yılı  kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr  payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin  kabulü, değiştirilerek kabulü ve reddi,

6 –  Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile , huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

7–   Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8– Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına  yapmalarına ve bu nev’i işleri yapan bir şirkete ortak olarak girmelerine T.T.K.’nun   395. ve 396 ncı maddeleri gereğince izin verilmesine,

9– Dilek ve temenniler.

 

VEKALETNAME  ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum  ………………..TL.toplam itibari değerde paya ilişkin olarak  Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 14.07.2014 tarihinde  Kutlugün Köyü, Erzurum Yolu 5.km.TRABZON adresinde  saat 10:00 de yapılacak 2013 Yılına ait  Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…. ………………………’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

(İsim,imza,tarih)

 

NOT     :  Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli

İmza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

  • 27 Haz, 2014
  • Posted by
  • 1 Tags
  • 0 Comments

CATEGORIES Bizden Haberler

COMMENTS

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir